Liên hệ

Khai Nguyen Land.

Địa chỉ: 164 Phạm Phú Thứ, Phường 11 Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Hotline: 0898.136.189

Email: khainguyenland@gmail.com

Website: khainguyenland.vn